Regulamin

REGULAMIN apteki internetowej Apteka Samo Zdrowie


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.     Witryna www.aptekasamozdrowie.com jest wyłączną własnością Apteka Samo Zdrowie. 
Apteka internetowa prowadzi sprzedaż witamin, suplementów diety oraz produktów leczniczych dostępnych wyłącznie bez recepty oraz materiałów medycznych dopuszczonych do sprzedaży na terenie UK ( EU ).
3.     Korzystanie ze sklepu internetowego firmy AptekaSamoZdrowie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4.     Zakupów w  sklepie www.aptekasamozdrowie.com mogą dokonywać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5.     Towar zakupiony w internetowym sklepie www.aptekasamozdrowie.com jest oryginalny i fabrycznie nowy.
6.     Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w GBP ( funt brytyjski ).

OFERTA
1.     Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
2.     Opisy produktów mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
3.     Apteka internetowa nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.
4.      Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży. Zmiany mogą wynikać z np.: wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub braku produktów promocyjnych.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1.     Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór produktów, dodanie ich do  koszyka, wybór rodzaju wysyłki oraz dokonanie płatności.
2.     Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
3.     Potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji i prawidłowości jest e mail przychodzący na skrzynkę odbiorczą kupującego.
4.     Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:
•             dane osoby składającej zamówienie budzą wątpliwość lub są niepełne,
•             zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;
•             produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie UK;
•             niniejszy regulamin nie jest przestrzegany.
•             brak potwierdzenia zapłaty.
5.     Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Parcelforce.
6.     W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp. apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż, po nieudanej próbie dostarczenia produktów, jest już niemożliwa - również kosztami tych produktów.
7.     W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
8.     Regulacje dotyczące wysyłki oraz zwrotów zawarte są w dziale Wysyłka  i Zwroty.
9.     Płatności są przyjmowane za pomocą formularza online.
Produkty na zamówienie: Jeżeli Klient nie znajdzie na stronie produktu którego szuka to może wysłać wiadomość do Apteki z zapytaniem czy jest możliwość zamówienia danego produktu i jaka będzie jego cena zakupu. Czas realizacji tego zamówienia to maximum 14 dni. Instrukcje do zamówienia: 1. Na główna stronę Apteki, na kategorie Inne wybrać podkategorie Na zamówienie 2. Wybrać produkt na zamówienie 3. Dokonać zakup dodając jako uwagę nazwę produktu które jest zamawiane. Od momentu wpłynięcia płatności produkt zostanie zamówione i wysłane.

10.    W wypadku uszkodzenia przesyłki przez firmę przewozową, klient jest zobowiązany spisać raport z dostarczenia uszkodzonej przesyłki, uwzględniając w nim widoczne uszkodzenia tj. mokre plamy lub  deformacje opakowania które wskazywałyby na uszkodzenia podczas transportu. Raport wraz ze zdjęciami przesyłki są  właściwą podstawą do reklamacji usługi którą dana firma wykonała.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.     Sprzedawca nie przechowuje żadnych danych finansowych klienta (np. numer karty debetowej/kredytowej, data ważności karty, kod CVV2).
2.     Ochrona danych osobowych: Klient składając zamówienie Sprzedawcy akceptuje powyższe warunki zamówienia i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez AptekaSamoZdrowie.
      AptekaSamoZdrowie  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania do celów marketingowych. AptekaSamoZdrowie nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim. Dotyczy to zarówno danych adresowych jak i adresów e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.     Zastrzegamy prawo zmiany treści tego regulaminu bez uprzedzenia.